آثار استاد سید یحیی یثربی


----

از راه تا راز (جلد دوم)
دکتر یثربی
به دلیل: ـ رویکرد همیشگی انسان به‌خصوص ایرانیان، به عرفان؛ ـ انتشار تعالیم مکاتب مختلف عرفانی در جامعه‌مان؛ ـ برتری همه‌جانبه عرفان اسلامی در مقایسه بر عرفان‌های ملل و اقوام دیگر؛ بر آن شدم که نکاتی را در این وادی با علاقمندان در میان بگذارم
روشن اندیشی و روشنفکری
دکتر یثربی
به‌خاطر اهميت مسأله روشن‌انديشي ازطرفي، و نابساماني‌هاي آن در جامعه ما از طرف ديگر، از سال‌ها پيش در اين‌باره به تأمّل پرداخته و حاصل تلاش خود را به صورت كتاب يا مقاله منتشر كرده‌ام. اينك مجموعه‌اي ديگر از آن تأمّلات، با اندك تصرفي، تقديم علاقه‌مندان مي‌گردد.
فلسفه برای همگان - کتاب اول
دکتر یثربی
هدف من از درس‌های فلسفه آن است که فلسفه را به میان مردم برده، همگانی کنیم، یعنی مسائل آن را با زبان ساده توضیح دهیم تا همه مردم بتوانند آن‌ها را بفهمند. به این ترتیب، فلسفه دیگر چیزی نخواهد بود که در برج عاج قرار گرفته، دور از دسترس همگان باشد و در هر دوره‌ای فقط تعداد اندکی از دانایان بتوانند آن را بفهمند!
تفسیر روز جلد هفتم
دکتر یثربی
تفسیر روز: تفسیر ‌عقلی کاربردی ‌قرآن ‌کریم ‌با ‌توجه ‌به ‌مسائل‌ روز - جلد هفتم - ویرایش جدید
تفسیر روز جلد ششم
دکتر یثربی
تفسیر روز: تفسیر ‌عقلی کاربردی ‌قرآن ‌کریم ‌با ‌توجه ‌به ‌مسائل‌ روز - جلد ششم - ویرایش جدید
تفسیر روز جلد پنجم
دکتر یثربی
تفسیر روز: تفسیر ‌عقلی کاربردی ‌قرآن ‌کریم ‌با ‌توجه ‌به ‌مسائل‌ روز - جلد پنجم - ویرایش جدید
تفسیر روز جلد چهارم
دکتر یثربی
تفسیر روز: تفسیر ‌عقلی کاربردی ‌قرآن ‌کریم ‌با ‌توجه ‌به ‌مسائل‌ روز - جلد چهارم - ویرایش جدید
تفسیر روز جلد سوم
دکتر یثربی
تفسیر روز: تفسیر ‌عقلی کاربردی ‌قرآن ‌کریم ‌با ‌توجه ‌به ‌مسائل‌ روز - جلد سوم - ویرایش جدید
آب طربناک
دکتر یثربی
این دیوان كوچك، آن‌قدر بزرگ است كه می‌تواند مردم را با مراتب علمی گوناگون و دوره‌های سنی مختلف و شرایط روحی متنوع، همدم و همراز باشد. زبان «سطحی ـ شطحی» حافظ كه به نظر من رساترین زبان الهامی و فاخرترین كلام معرفتی در ادب پارسی است، در عین مطرح كردن مضامین سطحی و ساده زندگی و عوالم روحی انسان، والاترین نكات و ظرایف عشق و معرفت را نیز بیان می‌دارد.
محمد پیام آور صلح و آزادی
دکتر یثربی
این کتاب با نگاه فلسفی به زندگی رسول­ خدا نوشته شده است. به همین دلیل بیش از آن­که به اصول و مبانی تاریخ نویسی توجه شود، به تحلیل­های فلسفی پرداخته­ ام. نیز به جای پرداختن به جزئیات، همانند روز و ماه و سال حوادث، یا تعداد دقیق افراد و غیره، در غزوه­ ها بر مسائل سیاسی و اجتماعی و اصول انسان­شناسی اسلام پرداخته­ ام.
فلسفه خرافات
دکتر یثربی
اﻳﻦﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﮕﺮش ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺧﺮاﻓﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻘﻼﻧﻲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ و آﺛﺎر آن ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزهﺑﺎ ﺧﺮاﻓﻪ ﺑـﻪ ﺗﻼش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦاﻧﺪﻳﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز دارد و ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫـﻴﭻﮔـﺎه از اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻏﻔﻠﺖ ﻛﻨﻴﻢ...
فلسفه امامت
دکتر یثربی
امامت، اصل اساسي مكتب تشيع و پيروان اهل بيت پيامبر اسلام(ص) است. اين اصل به خاطر اهميت و تاثيرش در سرنوشت اسلام و مسلمانان و نيز به خاطر ارتباطش با سياست و قدرت، از همان آغاز مورد توجه مسلمانان بوده و پايه انواع مختلف درگيريها شده است. اگرچه تعريب و تبيين امامت و اثبات و ردّ مباني و مسايل آن، همواره مورد بحث و مناقشه علما، محدثان، فقها و متكلمان بوده است...
حکمت متعالیه
دکتر یثربی
در اين اثر بر آن كوشيده‌ام كه ديدگاه‌هاي صدرا را با يك نگرش تاريخي بررسي كنم و در اين بررسي سابقه‌ي مسئله را پيدا كرده، ديدگاه‌هاي خاص ملاصدرا را مشخص كرده، نوآوري‌ها و دستاورد‌هاي او را در آن مسئله توضيح داده و تأثير ديدگاه او را با ملاحظه‌ي آثار پيروان وي مشخص كنم؛ سپس به ارزيابي ديدگاه هاي وي بپردازم.
روشن اندیشی و روشن فکری
دکتر یثربی
به خاطر اهميت مسأله روشن انديشي ازطرفي، و نابسامانيهاي آن در جامعه ما از طرف ديگر، از سالها پيش در اين باره به تأمل پرداخته و حاصل تلاش خود را به صورت كتاب يا مقاله منتشر كرده ام. اينك مجموعه اي ديگر از آن تأملات، با اندك تصرفي، تقديم علاقه مندان مي گردد.
قرآن کریم
دکتر یثربی
ترجمه قرآن کریم در 30 جلد
تفسیر روز : جلد دوم
دکتر یثربی
تفسیر روز: تفسیر ‌عقلی کاربردی ‌قرآن ‌کریم ‌با ‌توجه ‌به ‌مسائل‌ روز - جلد دوم - ویرایش جدید
تفسیر روز: جلد اول
دکتر یثربی
تفسیر روز: تفسیر ‌عقلی کاربردی ‌قرآن ‌کریم ‌با ‌توجه ‌به ‌مسائل‌ روز - جلد اول - ویرایش جدید - فروردین ماه 1399
فریب سراب
دکتر یثربی
کتاب فریب سراب پژوهشی در شناخت، ارزیابی و نقد تصوف و عرفان است که برای اولین بار در سال 1397 توسط انتشارات فروغ فردا منتشر شده است.  نسخه ایبوک این کتاب در نرم افزار اندیشه طربناک جهت استفاده علاقمندان موجود می باشد.
نقد غزالی
دکتر یثربی
این کتاب که تحلیلی از خردورزی و دین داری امام محمد غزالی است، در چهار بخش تدوین یافته که عنوان‌های آن عبارتند از: "غزالی در میدان خردورزی"، "غزالی و دینداری"، "غزالی و فلسفه" و "غزالی و علم اخلاق". این کتاب برای اولین بار در سال 1384 از سوی انتشارات کانون اندیشه جوان چاپ و منتشر شده است. این کتاب در سال 2008 توسط انتشارات lulu به انگلیسی منتشر شده است. نسخه ایبوک این کتاب در نرم افزار اندیشه طربناک جهت استفاده علاقمندان موجود می باشد.
فلسفه‌ی مشاء
دکتر یثربی
گزارشی جامع از فلسفه ابن سینا به زبان فارسی همراه با متن تاریخ اولین انتشار: 1383 موسسه بوستان کتاب قم
فلسفه چیست؟
دکتر یثربی
کارآمد سازی و روزآمد کردن فلسفه برای رهایی از خرافه و ادیان باطل و دستیابی به بینش، اصول و ارزش های مشترک. تاریخ اولین انتشار: 1388  انتشارات امیرکبیر
عیار نقد 2
دکتر یثربی
نقدی بر هستی شناسی و معاد ملاصدرا تاریخ اولین انتشار: پاییز 1379  انتشارات یاپا
عرفان و شریعت
دکتر یثربی
تحلیلی از رابطه عرفان با شریعت تاریخ اولین انتشار:  تابستان 1381 مرکز امام علی (ع)  وین - اتریش
عرفان عملی
دکتر یثربی
تنظیم جدیدی از مقامات و منازل براساس اظهارات مشایخ و یافته های شخص مولف و بیان مطالب ناگفته، خصوصا در مقدمات سلوک و نیز سفرهای دوم به بعد برای نخسین بار تاریخ اولین انتشار: 1389 انتشارات بوستان کتاب قم
زبانه‌ی شمس و زبان مولوی
دکتر یثربی
طبقه بندی و تحلیل موضوعی گزیده ای از دیوان شمس تاریخ اولین انتشار: 1386 انتشارات امیرکبیر
اسرار مرگ
دکتر یثربی
مرگ از دیدگاه مکاتب، اندیشمندان، عرفا، شاعران و امام علی (ع) - ویرایش جدید تاریخ اولین انتشار: 1391 انتشارات قو
پژوهشی در نسبت دین و عرفان
دکتر یثربی
اثر برگزیده دومین دوره تجلیل از پژوهشگران حوزه دین و فرهنگ  تاریخ اولین انتشار: پاییز 1379  موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
تاریخ تحلیلی - انتقادی فلسفه اسلامی
دکتر یثربی
بیان مسائل عمده فلسفه اسلامی از یونان باستان به امروز با نگرش تحلیلی و طرح و نقد دیگاه هریک از فلاسفه اسلام تاریخ اولین انتشار: 1388 انتشارات امیرکبیر
از راه تا راز
دکتر یثربی
دفتر اول: بحث های داستانی در آشنایی با عرفان اسلامی و دفتر دوم: بحثی در وسوسه ها و نگرانی های پیش از سلوک
از یقین تا یقین
دکتر یثربی
راه نو در معرفت شناسی و متافیزیک تاریخ اولین انتشار: 1383 موسسه بوستان کتاب قم 
قلندر و قلعه
دکتر یثربی
داستانی بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی تاریخ اولین انتشار: پاییز 1380  انتشارات قو
صلیب و صلابت
دکتر یثربی
زندگی‌نامه منصور حلاج به صورت داستان ناشر: انتشارات جامی