آثار استاد یحیی یثربی


متن کوتاه

رابطه وحی با انسان
دکتر یثربی
نیاز انسان به راهنمایی های وحی
جلوه های نیاز
دکتر یثربی
ترجمه مناجات منظوم حضرت علی (ع) با خوشنویسی استاد امیرخانی
محمد (ص) پیام آور عدل و آزادی
دکتر یثربی
داستانی براساس مسائل انسانی زندگی و رفتار رسول خدا (ص)
مقدمه ای بر فلسفه سیاست در اسلام
دکتر یثربی
اسلام دینی عقلانی - اجتماعی است و انسان در جامعه صالح به صلاح شایسته خود دست می یابد.
نقد غزالی
دکتر یثربی
تحلیلی از خردورزی و دین داری امام محمد غزالی
ناگفته‌هایی از قرآن
دکتر یثربی
مفاهیم و اصطلاحات فلسفی در ادبیات فارسی
دکتر یثربی
راهنمایی برای فهم و کاربرد اصطلاحات فلسفی در ادبیات فارسی
محمد(ص)، پیام‌آور صلح و آزادی
دکتر یثربی
زندگی نامه پیامبر اسلام (ص) در دو جلد
محاکمه‌ی آفتاب
دکتر یثربی
داستان زندگی شیخ اشراق
ماجرای غم‌انگیز روشن‌فکری در ایران
دکتر یثربی
تحلیلی از مشکلات و ناکامی های جریان روشنفکری در ایران
فلسفه‌ی مشاء
دکتر یثربی
گزارشی جامع از فلسفه ابن سینا به زبان فارسی همراه با متن
فلسفه‌ی عرفان
دکتر یثربی
تحلیل اصول و مبانی و مسائل عرفان تاریخ اولین انتشار: مرداد ماه 1366، دفتر تبلیغات اسلامی قم
فلسفه‌ی خرافات
دکتر یثربی
خرافه خطرناک ترین بیماری جامعه است که آثار زیان بار آن تمامی جهات زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوشته تلاشی است برای نگرشی فلسفی به مسئله خرافه که با تحلیل علمی و عقلانی از پیدایش و آثار آن بحث می کند. 
فلسفه چیست؟
دکتر یثربی
کارآمد سازی و روزآمد کردن فلسفه برای رهایی از خرافه و ادیان باطل و دستیابی به بینش، اصول و ارزش های مشترک.
فلسفه‌ی امامت
دکتر یثربی
تحلیل فلسفی شخصیت و اوصاف امامان
عیار نقد 2
دکتر یثربی
نقدی بر هستی شناسی و معاد ملاصدرا
عرفان و شریعت
دکتر یثربی
تحلیلی از رابطه عرفان با شریعت
عرفان نظری
دکتر یثربی
تحقیقی در سیر تکاملی و اصول مسائل تصوف
عرفان عملی
دکتر یثربی
اصول و مسائل سیر و سلوک
زبانه‌ی شمس و زبان مولوی
دکتر یثربی
طبقه بندی و تحلیل موضوعی گزیده ای از دیوان شمس
روشن‌اندیشی و روشن‌فکری
دکتر یثربی
تعریف روشن فکری، روش روشن اندیشی و نابسامانی های روشن اندیشان ما به همراه دو نامه سرگشاده
اسرار مرگ
دکتر یثربی
مرگ از دیدگاه مکاتب، اندیشمندان، عرفا، شاعران و امام علی (ع)
حکمت متعالیه
دکتر یثربی
بررسی آرا و عقاید ملاصدرا با پیشینه آن ها و تاثیرات آن در دوره های بعد
حکمت اشراق سهروردی
دکتر یثربی
گزارش حکمت اشراق با تطبیق و نقد همراه با متن حکمت الاشراق
تفسیر روز
دکتر یثربی
تفسیر عقلی - کاربردی قرآن کریم با توجه به مسائل روز
ترسیدن؟! نه، پرسیدن!
دکتر یثربی
آموزش فلسفه برای نوجوانان از راه ادبیات
پژوهشی در نسبت دین و عرفان
دکتر یثربی
اثر برگزیده دومین دوره تجلیل از پژوهشگران حوزه دین و فرهنگ 
تاریخ تحلیلی - انتقادی فلسفه اسلامی
دکتر یثربی
بیان مسائل عمده فلسفه اسلامی از یونان باستان به امروز با نگرش تحلیلی و طرح و نقد دیگاه هریک از فلاسفه اسلام
الهیات نجات
دکتر یثربی
این کتاب ترجمه ای از الهیات نجات ابن سینا همراه با تعلیقه ای بر آن می باشد.
از راه تا راز
دکتر یثربی
دفتر اول: بحث های داستانی در آشنایی با عرفان اسلامی و دفتر دوم: بحثی در وسوسه ها و نگرانی های پیش از سلوک
آب طربناک
دکتر یثربی
از یقین تا یقین
دکتر یثربی
راه نو در معرفت شناسی و متافیزیک
از این خانه به آن خانه
دکتر یثربی
سفرنامه حج
خودکامگی و فرهنگ
دکتر یثربی
تحلیلی از علل نابسامانی های اجتماعی و سیاسی ایران
قلندر و قلعه
دکتر یثربی
داستانی بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی