از راه تا راز (جلد دوم)


پیشگفتار

به دلایل زیر:
ـ رویکرد همیشگی انسان به‌خصوص ایرانیان، به عرفان؛
ـ انتشار تعالیم مکاتب مختلف عرفانی در جامعه‌مان؛
ـ برتری همه‌جانبه عرفان اسلامی در مقایسه بر عرفان‌های ملل و اقوام دیگر؛
بر آن شدم که نکاتی را در این وادی با علاقمندان در میان بگذارم. این نکات با عنوان «از راه تا راز» در پنج دفتر، به شرح زیر تنظیم شده‌اند.
دفتر اول؛ آشنایی و شناخت.
دفتر دوم؛ آغازینه‌های سلوک. (وسوسه‌ها، نگرانی‌ها)
دفتر سوم ؛ آیین راه. (مراحل و منازل سیر و سلوک)
دفتر چهارم؛ یافته‌ها. (حالات و مقامات)
دفتر پنجم؛ آدمی دیگر و عالمی دیگر. (مسائل بقای بعد از فنا، ولایت و خلافت)
با آرزوی صفای باطن و همت عالی و گوشه‌چشمی از خورشیدنظران کیمیاگر.

سید یحیي یثربی
 

از راه تا راز (جلد دوم)