دکتر یثربی

اندیشه طربناک

با توجه به وضعیت نشر و گرانی کتاب، و درخواست‌های مکرر علاقمندان، نرم‌افزار اندیشه‌ی طربناک با هدف دسترسی آسان‌تر به آثار دکتر سید یحیی یثربی تهیه شده است.

یادآور می‌شود که هرگونه پرداخت مالی در این نرم‌افزار تنها به‌خاطر هزینه‌های اداره‌ی نرم‌افزار می‌باشد.