1

(یادداشتی به مناسبت روز قلم)

درباره­ی ارزش قلم از گفته­های معروف درمی­گذرم که همگان آنها را بارها و بارها شنیده­اند. با تمامی تأکیدها که در اسلام بر ارج و احترام قلم رفته است، دریغا که کشف دقایق قلم از افتخارات متفکران غرب است. قلم دو طرف دارد یکی آنکه می­نویسد و دیگری آنکه آن نوشته را می­خواند. قلم اگر فعال شود، هم در نویسنده اثر می­گذارد، هم در خواننده. ما نقش و تأثیر قلم را در دو طرف نویسنده و خواننده اندکی توضیح می­دهیم:

  • 1