گواه روشن «هراس از نوآوری»!!!

چند روز پیش مقاله ای تحت عنوان «هراس از نوآوری» نوشته و برای چاپ و انتشار برای آقای حامد زارع فرستادم. امروز متوجه شدم این مقاله، دیروز (23 آبان ماه 1395)،  به صورت ناقص و سانسور شده به چاپ رسیده است. عنوان مقاله عوض شده و فرم مقاله به صورتی درآمده که گویا این مقاله با جهت گیری خاصی نوشته شده است! در حالی که اصل مقاله درباره آن بوده که ما همواره از نوآوری ترسیده ایم. تمام حرف و درد اصلی من این بوده است که چرا از نوآوری می ترسیم و چرا حرف کسانی را که دست به بازنگری و نقد و انتقاد درباره مسائل مختلف فلسفی ما می زنند، سانسور کرده و یا از انتشار آن خودداری می کنیم؟! 
اینک، نوشته خودم با چنین معضلی روبرو شده است! روزنامه فرهیختگان با عدم رعایت امانتداری، نه تنها مقاله مرا سانسور کرده و عنوان و نکات اصلی آن را حذف نموده، بلکه آن را به صورتی تحریف شده و کاملاً جهت دار منتشر کرده است! این مقاله به گونه ای چاپ شده است که گویا من در آن قصد داشته ام در مورد رساله نویسی!!!! آقای دینانی (شاید منظور تحریف کننده مقاله، کتاب درخشش ابن رشد در فلسفه مشاء باشد) بحث و گفتگو کنم و یا این که کتاب ایشان را مورد نقد و بررسی قرار داده و زیر سوال ببرم! در حالی که اصلاً این مقاله ربطی به ایشان ندارد و تنها ضمن قسمت کوتاهی از این نوشته، در کنار کتاب های دیگر به کتاب ایشان اشاره شده است! 
اینک، من اصل مقاله را به صورت کامل در سایت شخصی خود و نیز از طریق خبرگزاری های مختلف منتشر و اعتراض و مخالفت خود را با رفتار ناعادلانه و عدم امانتداری روزنامه فرهیختگان اعلام می کنم و آن را گواه روشنی بر هراس از نوآوری می دانم.

دکتر سید یحیی یثربی
آبان ماه 1395

 

25-08-1395

  • 1