فلسفه‌ی خرافات


بیماری کشنده ای که مادرزادی و همگانی بوده و علاج سختی هم داشته باشد، بسیار خطرناک خواهد بود. خرافه در جامعه همان بیماری خطرناک می باشد که هم موروثی و مادرزادی است و هم فراگیر و همگانی! خرافه خطرناک­ ترین بیماری جامعه هاست که آثار زیان­بار آن­، از تمامی جهات، زندگی انسان ­ها را تحت ­تاثیر قرار می ­دهد، از اخلاق تا اقتصاد گرفته تا دین و مذهب و سیاست و مدیریت، همه و همه را!

از آنجا که خرافه موروثی است، با شیر مادر به رگ­ های جان و روح ما راه می ­یابد. ما نیز، ندانسته و نسنجیده براساس تلقین و عواطف و احساسات گرفتار آن می ­شویم. آنگاه، ما را از درون پوسانده و تهی می ­سازد تا جایی که دچار ناتوانی شده و از هم می ­پاشیم.

بیماری خرافه، چنان خطرناک است که اگر کسی از این بیماری سخن بگوید، یا مردم را به مبارزه با آن فراخواند، به شدت مورد تعقیب و آزار قرار گرفته و زندگیش به خطر می­ افتد! این بیماری فراگیر همه جا را از شرق و غرب در بر گرفته است، از کشورهای عقب مانده تا جامعه ­های پیشرفته. اما، جامعه ­های عقب مانده با کشورهای پیشرفته در این خصوص یک فرق بنیادی دارند و  آن این که در کشورهای پیشرفته، تدبیر امور جامعه در دست کسانی است که بیشتر به اصول عقلانی و تدبیر علمی توجه دارند. اما، در جامعه­ های عقب مانده، متولیان و گردانندگان جامعه، خود از گرفتاران خرافه و حامیان آن می ­باشند!

با توجه به رشد فراگیر و نگران کننده بیماری خرافه در دنیای امروزمان، بر آن شدیم تا اقدام به برگزاری درس هفته تحت عنوان «فلسفه خرافات» کنیم. علاقمندان می توانند این درس را هر هفته از طریق سایت دکتر یثربی دنبال کنند.