تفسیر فلسفه علم

پرسش:

در کتاب فلسفه متافیزیک را بریده از فیزیک ندانسته اید و روش صحیح ورود به متافیزیک را گذر از فیزیک می دانید. نکته مهم اینکه امروزه در فلسفه علم نظریات علمی را بر مبنای پیش فرض های متافیزیکی (پارادایم) تبیین می کنند. بدین صورت که مواجهه ما با پدیده های علمی تحت تاثیر برخی پیش فرض هاست. این مسئله را با توجه به نظام فلسفی تان چگونه تبیین می کنید؟

 

 

جواب:

چنان که در هر علمی حوادث طبیعی را با قوانین آن  علم تفسیر می ­کنند، در فلسفه­ علم نیز از پیش ­فرض ­هایی همانند آن قوانین جریان آن علم را تفسیر، ارزیابی  یا پیش ­بینی می­ کنند. اما هم آن قوانین و هم  این پیش ­فرض ­ها از راه مشاهده فیزیک و تجربه­ آن به دست آمده ­اند. یعنی، اگر آن فیلسوف علم از جهان فیزیک و قوانین آن و چگونگی ارتباط انسان با آن اطلاع دقیق نداشته باشد، به پیش فرض ­های خود دست نمی­ یابد.