سلام سوال ام اینکه اگه موجودی نبود که بتونه خدا رو بشناسه چه انسان به تعقل و چه نباتات و جمادات به حضوری که شاید برای ما ناشناخته هست،مثلا به غریزه مثل ملائکه ها.در این صورت ایا خدا شناخته می شد.؟!ایا ما می تونیم بگیم که خدا برای شناخته شدن موجود را افرید!؟در این صورت اگر به خاطر شناخته شدن باشه ایا تناقضی با بی نیاز بودن خدا نداره!؟ 

07-10-1395

پرسش:

خواهشمند است استاد در زمینه شناخت فلسفه غرب، البته به صورت کامل و جامع و با نثر خودشان که ساده وقابل فهم هست، کتابی تالیف کنند. زیرا در این زمینه کتاب خوبی وجود ندارد، کتاب های موجود همگی ترجمه و گنگ می باشند.

08-01-1395

پرسش:

در کتاب فلسفه متافیزیک را بریده از فیزیک ندانسته اید و روش صحیح ورود به متافیزیک را گذر از فیزیک می دانید.

25-11-1394

سوال:

تفاوت میان شک فلسفی و وسواس فکری چیست؟

23-10-1394

 شما در تفسيرتان آورده ايد که آيه انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و .... زنان پيامبر را نيز در بر مي گيرد. بخاطر فرازهاي ابتدايي آيه مورد نظر. در صورتي که خود علماي اهل تسنن مي گويند هر که با صحابه( خليفه چهارم علي رضي الله عنه) بجنگد محارب است و هر که با اينان دشمني کند فاسق است.  چطور مي تواند عايشه که در مقابل حضرت جنگ جمل را به راه انداخت مشمول يطهرکم تطهيرا گردد؟

22-09-1394

 

تفاوت نگرش مورد نظر شما با عقيده حسبنا کتاب الله در چيست؟
 

22-09-1394

ما از کجا به درستی عملکرد عقل اطمینان داریم و از کجا هر چه را عقل تأیید کند، درست و صحیح می دانیم؟ در واقع حجیت عقل چگونه اثبات می شود؟ ما برای استفاده از عقل، باید قبلا حجیت آن را ثابت کرده باشیم و به طریقی بدانیم که مجاز به استفاده از عقل در زندگی هستیم.  این حجیت با چه ابزاری اثبات می شود؟ با خود عقل؟ این که دور است و محال!

14-09-1394

آیا رشته هایی همچون فلسفه علم و فلسفه ذهن می توانند نقطه آغازی بر کاربردی کردن فلسفه باشند؟

25-08-1394

چگونه می توان فلسفه را با حفظ جایگاه رفیع عقلی آن کاربردی کرد؟

25-08-1394

متنی از شما در مورد انتقاد به بشری دانستن قرآن خواندم. من پس از رجوع به نظرات دکتر سروش و آقای مجتهد شبستری و نیز رجوع به کتاب آقای ایزوتسو در مورد قرآن باید عرض کنم شاید نقد شما بر سخنان ایشان وارد نباشد از این جهت که آقای شبستری این طور استدلال می کنند که بر اساس فلسفه زبان، انسان فقط می تواند مفهوم سخنان یک انسان دارای ذهن را بفهمد و خدا ذهن ندارد پس در فرآیند وحی با حفظ اعتبار وحی کلمات را منصوب می کنیم به شخص پیامبر در غیر این صورت یا باید فلسفه زبان جدیدی ابداع کنیم یا قایل به عدم فهم قرآن شویم. بشری بودن قرآن نیز در واقع از این جنبه هست کما اینکه پیش از این نیز از جهت عربی بودن می شد برای قرآن وجه بشری نیز قایل شد چرا که به زبان بشر است.

19-08-1394

  • 1