پرفسور هاوکینگ عزیز

 

پژوهشگر گرانقدر، شما به راستی سرمشق عشق به دانش و پایداری در برابر مشکلات هستید. من به عنوان یک استاد فلسفه و عرفان، می­ خواهم چند نکته را در ارتباط با فلسفه و خدا، با شما در میان بگذارم.

 

04-08-1394

  • 1