دکتر سید یحیی یثربی در مورد اینکه آیا ما در مورد فلسفه اخلاق نظریه‏پرداز نداریم و فقط بر فلسفه اخلاق کانت در دانشگاههای ما تکیه ‌ میشود به خبرنگار مهر گفت: ما در علوم انسانی دست رو دست گذاشتهایم و ایستادهایم، در فلسفه اخلاق اگر کار میکردیم حرفی برای گفتن میداشتیم. ما چون تولید علم نداریم و دیدگاههایی که از آنها دفاع می‏کنیم دیدگاههای سنتی فارابی و ابن سینا و ابن مسکویه و خواجه نصیر است که همه اینها سوغات و دستاورد یونان باستان است برای همین حرف جدیدی در حوزه اخلاق نداریم.

05-08-1394

دکتر سید یحیی یثربی در مورد جایگاه اخلاق در دنیای امروز و همچنین رعایت آن دربسط آرامش و صلح جهانی به خبرنگار مهر گفت: اخلاق عنوان زیبایی است اما صحبت بر سر این است که این اخلاق کجا تحقق پیدا می‌کند و چقدر میتواند کارایی داشته باشد. بله اگر تمام دنیا یک تربیت اخلاقی نیرومندی داشتند و هیچ کس دروغ نمیگفت و هیچ کس زیاده طلب نبود صد در صد دنیا حال و هوای دیگری داشت، اما این اگر، اگر سادهای نیست.

وی افزود: بی تردید ادیان همیشه منادی اخلاق بودهاند و رسول اکرم(ص) میفرماید هدف از بعثت من این است که اخلاق پسندیده را تکمیل کنم. اما با این وصف، قدرتمندان جهان اسلام در طول تاریخ چقدر پایبند به اخلاق بودهاند؟ کارایی اخلاق در کنار قدرت است یعنی اخلاق چقدر در قدرت کارایی دارد؟

05-08-1394

  • 1