یادداشتی به مناسبت درگذشت غم انگیز پرفسور میرزاخانی

 

 

انالله و انا الیه راجعون

زندگی کوتاه انسان، در مقایسه با عمر منظومه ها و کائنات بسیار ناچیز است. اما در همین عمر ناچیز و کوتاه، گروهی به بزرگی و عظمت غیرقابل تصوری دست می یابند، همانطور که گروهی دیگر، چنان به پستی می گرایند که به تعبیر قرآن کریم از چهارپایان نیز کمتر می شوند:

بَلْ هُمْ أَضَل‏ ( فرقان: 44)

اساس آن برتری و این پستی، چیزی جز آگاهی و هشیاری نیست. گروهی به آن درجه از آگاهی می رسند که این نکته را دریابند که نباید این فرصت کوتاه را ارزان از دست داد. اما، گروهی دیگر چنان در خواب غفلت فرو می روند که این فرصت کوتاه را به بهای ناچیزی از دست می دهند.

آنان که از فرصت زندگی برای خدمت به انسانیت بهره می گیرند، به قدر کافی آگاه و هوشیارند؛ اما گرفتاران غفلت، این فرصت را حقیرانه، در خودخواهی و خودنمایی از دست می دهند.

سرانجام، هوشیاران در لحظه ی مرگ، چون دفتر زندگی خود را ورق می زنند، شکوه خدمت به انسان ها و ایثار و نثار خویش را می بینند و لذتی بالاتر از لذت بهشت موعود نصیبشان می شود. اما غافلان، چون دفتر زندگی خود را ورق می زنند، شرمنده ی حقارت ها و نادانی های خویش شده، گرفتار دردی می شوند که از آتش دوزخ دردناک تر است.

به خاطر این دنیای دو روزه ستم کردن و تجاوز به حقوق مردم، چنان شرم آور است که با هیچ بهایی نمی توان آن را توجیه کرد! اما، خدمت به مردم و افزودن بر امن و آسایش انسان ها و از همه مهم تر، بالاتر بردن سطح دانایی بشر، امری است که با هیچ بهایی نمی توان آن را سنجید. در چنین حالی است که انسان از تلاش خود بهره ای می گیرد که با بهشت خدا هم قابل مقایسه نیست و آن بهای بزرگ، چیزی نیست جز خشنودی و رضایت حضرت حق:

 و رضوان من الله اکبر (توبه: 72)

بی تردید، افتخاری که نصیب پرفسور میرزاخانی شد، عمر کوتاه وی را، هرچه بیشتر پربار و ثمربخش گردانید. او مجهولی را هدف گرفت و مشکلی را حل کرد و این افتخار را در پرونده ی زندگی کوتاه خویش ثبت کرد که ریاضیات جهان را گامی به جلو ببرد. یعنی نکته ای نو دریافت و به مردم هدیه کرد و سخنی نو به میان آورد که به قول مولوی:

روز نو و شام نو باغ نو و دام نو

هر نفس اندیشه نو، نو، خوشی و نو، غناست

این بانوی بزرگوار بر خوشدلی و خوشنودی دانایان جهان افزود و دانش ریاضی را از غنای دیگر برخوردار ساخت.

نه تنها باید بر مرگ او و نیز فعالیتش دور از وطن، دردمندانه در سوگ بنشنیم، که از این اتفاق برای آینده درس عبرت بگیریم؛ کهنه پرستی را کنار بگذاریم و در قلمرو دین و دانش به دنبال سخن نو باشیم و هراسی از نوآوری به دل راه ندهیم که خدای بزرگ به پیامبر خاتم (ص) دستور داد که افزایش دانایی خویش را از درگاه حق خواستار گردد:

قل رب زدنی علما (طه: 114)

 

والسلام

دکتر سید یحیی یثربی

تیر ماه 1396