نگاهی به مسئله مهدی (عج)

 

 

برخلاف معروف که انسان منتظر ظهور مهدی (عج) است، در حقیقت، مهدی (عج) در انتظار ظهور انسان است. مهدی (عج) وقتی ظهور خواهد کرد که تعدادی انسان شایسته وجود داشته باشند تا مهدی (عج) را دریابند و در کنار مهدی (عج) به اصلاح جهان بپردازند.

مهدویت در اسلام، هرگز به این معنا نیست که عده ای ناتوان و درمانده، چشم به راه کسی باشند که آنان را از بدبختی و فلاکت نجات دهد. مهدی (عج) در اسلام به این معناست که وقتی نوع بشر به مرحله ای از کمال رسید که شایستگان هدایت مردم به حد کافی و لازم پدید آمدند و به اصلاح جهان همت گماشتند، مهدی (عج) به عنوان برکت این حرکت و امداد غیبی برای یک اراده و اقدام بزرگ بشری ظهور خواهد کرد تا جهان آشفته و  سراپا ستم و تبعیض را یکسره، سرشار از عدالت و امنیت سازد.

آری، ما به جای درخواست ظهور از آن حضرت، باید به پرورش انسان همت بگماریم. بی تردید، تا انسان ها به درجه ای از کمالات علمی و عملی دست نیابند، عدل و داد جهانی نخواهد شد.

 

با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان، آرزومندم در جهت جهانی شدنِ عدل و داد، گام های موثری برداریم.

 

دکتر سید یحیی یثربی

شعبان 1438

اردیبهشت 1396