سه نکته به مناسبت شب های قدر

 

 

نیمه دوم ماه مبارک رمضان این ویژگی را دارد که یکی از شب های آن شب قدر باشد، لذا مسلمانان این فرصت را غنیمت شمرده و بیشتر شب های نیمه دوم را به شب زنده داری و دعا و مناجات می پردازند. ضمن التماس دعا از کسانی که موفق به استفاده از فرصت می شوند، سه نکته را درباره شب قدر یادآور می شوم:

 

1- به نظر من، این که خداون حوادث جهان را در شب قدر مقدر می سازد، هرگز با اراده و آزادی انسان­ ها منافات ندارد. زیرا، یکی از عوامل موثر در این تقدیر و ساماندهی جدید، چنانکه توضیح خواهیم داد، رفتار خود انسان هاست. یعنی، انسان ها با رفتار خودشان زمینه را برای ساماندهی سرنوشت خود به وسیله خداوند فراهم می آورند.

2- اگر خداوند در چنین شب ­هایی گروهی را مورد لطف و رحمت قرار می دهد، این لطف و رحمت بی اساس نخواهد بود؛ بلکه به پاداش رفتار نیک انسان ­ها می باشد و اگر وی در چنین شب­هایی کسی را مورد قهر قرار دهد و سرنوشت بدی برای او رقم زند، باز هم بی اساس و بی دلیل نخواهد بود؛ بلکه به عنوان نتیجه و کیفر رفتار آن شخص خواهد بود. بنابراین، اینکه مردم امیدوار باشند بدبختی آنان در یک شب تبدیل به خوشبختی گردد، درست نیست؛ بلکه باید توجه داشت که انسان ها، خودشان سرنوشت خود را رقم می ­زنند. اگر به راه درست رفته باشند و در حد توان کوشیده باشند، خداوند نیز آنان را در چنین شب­ هایی مورد رحمت و لطف و امداد خود قرار می ­دهد، راه پیشرفتشان را باز می ­کند و آنان را از امکانات بیشتر برخوردار می­ سازد. اما، اگر کسی از روی جهل و نادانی و عشق به مال و جاه، فرصت­ های خدادادی را از دست بدهند و در راه پیشرفت و تکامل گام برندارند، بلکه با دست خود امکانات خداداد­ی خود را نیز نابود سازند، بی­تردید نباید انتظار داشته باشند که خداوند در یک شب معین در برابر فرصت­ سوزی ­ها و خطاکاری­ هایشان، آنان را کامیاب کرده، در ردیف پیشتازان و زحمت کشان و مردمان با عقل و تدبیر قرار دهد. چنین چیزی با هیچ منطقی سازگاری ندارد. باید به مردم درباره­ این نکته آگاهی و هشدار داد.

3- ممکن است منظور از سامان ­دهی کارها در شب قدر، سامان­ دهی تکمیلی آنها نباشد؛ بلکه منظور زبان وحی سامان ­دهی تشریعی کارها باشد. یعنی، در شب قدر، خداوند بزرگ با فرستادن وحی و قرآن، نظام زندگی انسان ­ها را از هر جهت سامان می­ بخشد تا بتوانند در یک جامعه­ عادلانه و به دور از ستم و تجاوز بزرگ شده، زندگی کنند و در دنیا و آخرت خوشبخت و سعادتمند باشند. بنابراین، در شب قدر، خداوند با اراده و تدبیر خود سرنوشت ما را رقم نمی ­زند، بلکه با هدایت و حمایت خود، ما را در جهت تنظیم یک زندگی درست یاری می­رساند.

 

 

      والسلام

دکتر سید یحیی یثربی