به فکر جایگاه معلمان باشیم

معلم جدی ترین الگوی دانش آموز است که در شکل دادن به شخصیت وی اثر عمیقی دارد. جامعه ما نباید به برگزاری آیینی روز معلم و تبریک گفتن قناعت کند، بلکه مسئولان جامعه باید در حفظ جایگاه و پاسداری از شخصیت معلمان اقدام جدی به عمل آورند تا فرزندانمان الگوهای برجسته ای داشته باشند.

 

روز معلم مبارک